Interreg4a.dk

Støttet af EU

EU-Logo DK tekst

 

Støtteområde

INTERREG 4 A støtteområde

INDBYDELSE: Afslutningskonference for INTERREG 4A-projektet

"GeoPower"

- "Forbedret geologisk datagrundlag for udnyttelse af geotermisk energi og lagring af vedvarende energi i undergrunden i Syddanmark og Slesvig"

Det geotermiske koncept. Kilde: Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab

Der er mange måder at reducere udledningen af CO2 på - en af måderne er at udnytte den geotermiske energi i form af varmt vand fra undergrunden.

Projektet GEOPOWER har til formål at analysere og kortlægge regionens energipotentiale for geotermisk energi; og resultaterne af det spændende projekt er du inviteret til at høre mere om:

5. februar 2015 kl. 10:00 på ALSION, Sønderjyllands Viden- og Kulturcenter, Sønderborg

NB: Tilmelding senest 29. janaur 2015!
Klik her for program og tilmelding! 


INDBYDELSE: Afslutningskonference for INTERREG 4A-projektet

"Nationale stereotyper og marketingstrategier i den dansk-tyske interkulturelle kommunikation (SMiK)"

Stereotype forestillinger- hvad tænker danskere om tyskere og tyskere om danskere? Kilde: SMIK

 Der hersker nationale klichéer og fordomme på begge sider af den dansk-tyske grænse, men hvordan står det egentlig til med de billeder, som vi danner os af andre? Hvad tænker vores tyskere naboer om os, og omvendt? Og ikke mindst: Hvorfor? 
I dette projekt er danskeres og tyskeres forestillinger om hinanden blevet gransket, og du har muligheden for at blive klogere på resultatet og meget mere:

25. - 27. februar 2015 på Syddansk Universitet, Odense  

Program og yderligere info: http://www.stereotypenprojekt.eu/dansk/afslutningskonference-2015/


PROGRAMMPARTER:

Programmet ’INTERREG 4 A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.’ gennemføres i fællesskab af følgende parter:


Region Syddanmark Logo      EANord Logo       Kiel Region

 

Nyheder

INTERREG Deutschland-Danmark: Det nye Interreg-program 2014-2020

Tillægsansøgninger: Frem til udgangen af 2014 er der mulighed for at ansøge om tillægsbevillinger.
Se mere her.

Nyt fact sheet: personaleudgifter

Informationer om projekt-afrapportering 2015

Praktiske informationer vedr. projektafslutning 2015

Se reglerne for rejseudgifter

Skema til ansøgning om rejseudgifter

Informationer til persondataloven. Se formular

Se INTERREG 4A-Håndbogen her

Læs den seneste udgave af INTERREG-Nyhedsbrevet

Se programmets årsrapport for 2013


 Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00