Interreg4a.dk

Støttet af EU

EU-Logo DK tekst

 

Støtteområde

INTERREG 4 A støtteområde

  Interreg Deutschland-Danmark
det nye Interreg-program 2014-2020
www.interreg5a.eu

 


European Cooperation Day 2014

Vi fejrer det europæiske samarbejde

 European Cooperation Day har til formål at synliggøre betydningen af det grænseoverskridende samarbejde i hele Europa. Arrangementerne i forbindelse med EC-Day finder sted i perioden 15. – 21. september 2014.

FILMKONKURRENCE: Som opvarmning til EC-Day inviterer INTERACT alle projekter til at deltage i en filmkonkurrence, hvor I kan få mulighed for at præsentere jeres projekt på europæisk plan. Vinderne inviteres til at præsentere deres projekter i september 2014 i Milano under Italiens EU-formandskab.

Under overskriften "border issues, border solutions" skal projekternes film eksempelvis illustrere grænseoverskridende udfordringer og hvordan disse udfordringer kan overvindes i fællesskab gennem et grænseoverskridende samarbejde.

 På hjemmesiden www.ecday.eu kan I også læse mere om konkurrencen, ligesom I er velkommen til at henvende jer til INTERREG-administrationen, hvis I har spørgsmål.

INTERACT, EU´s støtteorganisation for det territoriale samarbejdes programmer, inviterer hvert år alle projekter til at deltage i et fælleseuropæisk initiativ - EC-Day (European Coorperation Day). Formålet med EC-Day er at fremme det europæiske territoriale samarbejdes synlighed, formidle dets resultater og tydeliggøre samarbejdets betydning for de europæiske borgere. Til det formål skal der inden for samme periode foregå aktiviteter og events i hele Europa. Disse mange events tjener samtidig det formål at beskrive det europæiske samarbejdes mangfoldighed.

 


Programparter

Programmet ’INTERREG 4 A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.’ gennemføres i fællesskab af følgende parter:


Region Syddanmark Logo      EANord Logo       Kiel Region

 

Nyheder

Tillægsansøgninger: Frem til udgangen af 2014 er der mulighed for at ansøge om tillægsbevillinger. Se mere her.

Nyt fact sheet: personaleudgifter

Informationer om projekt-afrapportering pr. 1. oktober 2014

Praktiske informationer vedr. projektafslutning her

Se reglerne for rejseudgifter
Skema til ansøgning om rejseudgifter

Informationer til persondataloven. Se formular

Se INTERREG 4A-Håndbogen her

Læs den seneste udgave af INTERREG-Nyhedsbrevet

Stillingsopslag INTERREG 5A Forvaltningsmyndighed
Almen administration
Monitoring


 Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00