Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

ForsidepilProjekterpilProjekterpilPrioritet 1pil1.5 SundhedsudviklingpilROBIN - ROBotics: Innovation for healthcare

ROBIN - ROBotics: Innovation for healthcare

 Eksempler på robotter - indenfor Healthcare Robotics - i fremtiden. Kilde: ROBIN.
Eksempler på robotter - indenfor Healthcare Robotics - i fremtiden. Kilde: ROBIN.

Projektbeskrivelse
Målet med projekt ROBIN er at øge regionens økonomiske og samfundsmæssige nytteværdi ved brug af robotteknologi inden for det medicinske område. På baggrund af en behovsanalyse blev der udarbejdet to idekataloger, som blev drøftet med danske og tyske læger samt repræsentanter fra industrien.

Den innovative robotteknologi blev også testet rent praktisk blandt andet i form af genoptræningsmåtter, som blev afprøvet blandt brugere på begge sider af grænsen. Der var stor forskel på, hvordan de nye metoder blev modtaget og anvendt både hos klinikpersonale og patienter.  Nogle steder blev måtterne fast bestanddel i træningsprogrammet, medens de andre steder kun blev stillet til rådighed for bestemte patientgrupper.

Med henblik på at tilpasse og validere robotter indenfor kirurgi understøttede projektet de deltagende hospitaler i deres erhvervelse af daVinci-systemet, hvor kirurgen betjener og kontrollerer instrumenterne via en konsol. Gennem projektet blev der samlet op på erfaringerne med brugen af dette system samt udarbejdet specifikationskataloger. Det var dog en udfordring at finde regionsnære virksomheder, der ville investere i og videreudvikle disse.

Samlet set har den grænseoverskridende videndeling og projektsamarbejdet bidraget til at fremme hospitalernes anvendelse af robotteknologi med det formål at optimere behandlingsresultater, sænke omkostningerne og øge hospitalernes kvalitet og konkurrenceevne som udbydere af sundhedstjenester.

Væsentlige resultater

  • Behovsanalyser og idekataloger til fremme af Healthcare Robotics
  • Produktiv videndeling, netværk og nye samarbejder på tværs af grænsen inden for området klinisk innovation

Hjemmeside
http://www.roboregion.eu/
 


Siden er sidst opdateret 9-1-2017
Regional Udvikling

Fakta

Leadpartner
Flag DK Odense Universitetshospital, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Projektpartnere
Flag DE Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Campus Kiel), Klinik für Urologie und Kinderurologie

Projektperiode
07.08.2009 – 31.10.2012

Samlet investering
1.057.651 €

EU-tilskud
687.473 €


Output

Flyer
(English)

Danish Idea Catalogue (English)

Deutscher Ideenkatalog (Deutsch)


Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00