Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

ForsidepilProjekterpilProjekterpilPrioritet 1pil1.2 Anvendelse og udvikling af ny teknologipilHiT-ID - Tysk-dansk Højteknologi-Platform for Innovativ Sygdomsforskning

HiT-ID - Tysk-dansk Højteknologi-Platform for Innovativ Sygdomsforskning

 HitID: Illustration af projektet. Kilde: HitID.
Illustration af projektet. Kilde: HitID.

Projektbeskrivelse
Ideen om at integrere danske og tyske forskningsplatforme med det formål sammen at kunne udvikle nye teknologier til sygdomsforskning lykkedes som planlagt. Ved at forbinde to komplementære infrastrukturer til en virtuel højteknologiplatform gøres det muligt at forske i genmutationer og udvikle ny medicin på en hurtigere og mere omkostningseffektiv måde.

I projektet tog man udgangspunkt i sygdommen brystkræft og undersøgte hvilke gener, der har en indvirkning på sygdommen. På grundlag heraf lykkedes det at finde et tumorsupressorgen for brystkræft. Ud over identifikation af gener med kausal betydning for brystkræft lykkedes det også at udvikle teknologiske løsninger (en prototype chip), som kan anvendes med henblik på en mere effektiv udvikling af nye lægemidler.  Via den tyske platform kunne der foretages en systematisk søgning efter ændringer i generne. Resultaterne heraf kunne efterfølgende analyseres via den syddanske platform, hvor man identificerede, hvilke gener der vigtigst. Projektets synergieffekter har således stor betydning for den innovative sygdomsforskning samt udviklingen på medikamentområdet og inden for bioteknologien på begge af grænsen.
 

Væsentlige resultater

  • Sammenføring af nye metoder til forskning i den menneskelige arvemasse i sygdomme med adgang til den spidsteknologi indenfor robot-området, som findes infrastrukturelt på begge sider af den dansk-tyske grænse
  • Udvikling og international synliggørelse af innovative og økonomisk fordelagtige teknologier til sygdomsforskning
  • Etablering af HiT-ID som langsigtet netværk, som viderefører den succesfulde dialog med målgrupperne, herunder videnskabsfolk og virksomheder

Hjemmeside
http://www.nanocan.org/collaborations/hit-id

 


Siden er sidst opdateret 3-1-2017
Regional Udvikling

Fakta

Leadpartner
Flag DK Syddansk Universitet (Odense), Institut for Molekylær Medicin

Projektpartner
Flag DE Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Kiel, Institut für Klinische Molekularbiologie

Projektperiode
08.02.2010 - 30.09.2014

Samlet Investering
1.308.826 €

EU-tilskud
850.737 €


Output

Outputs from to project can be requirred from Prof. Dr. Jan Mollenhauer - jmollenhauer@health.sdu.dk


Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00