Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

ForsidepilProjekterpilProjekterpilPrioritet 2pil2.3 Bæredygtig energiudviklingpilGEOPOWER - Forbedret geologisk datagrundlag for udnyttelse af geotermisk energi og lagring af vedvarende energi i undergrunden i Syddanmark og Slesvig

GEOPOWER - Forbedret geologisk datagrundlag for udnyttelse af geotermisk energi og lagring af vedvarende energi i undergrunden i Syddanmark og Slesvig

 Illustration fra projektet. Kilde: GEOPOWER.
Illustration fra projektet. Kilde: GEOPOWER.

Projektbeskrivelse
Regionen indtager en førende position inden for udnyttelse af vedvarende energi. Projektet har analyseret og sammenstillet al tilgængelig relevant videnskabelig information vedrørende geotermisk energi i regionen (resultater fra olieboringer, seismiske profiler, temperatur¬målinger) og optimeret informationen til brugerne i form af digitale og analoge kort. Den samlede viden om den „gennemsigtige undergrund“udgør grundlaget for vurdering af geotermisk energipotentiale, men også den sæsonmæssige opbevaring af varme.

På dette grundlag kan der eksempelvis foretages en vurdering af egnetheden af en placering for geotermiske varmeværker under hensyntagen til økonomisk rentabilitet.

Projektet har på den måde også øget det gensidige kendskab til og forståelsen af både de faglige og de forvaltningsmæssige strukturer. Der kan forventes en fortsættelse af partnernes samarbejde hen over grænsen. Projektaktiviteterne og resultaterne fremmer potentielt en styrkelse af området og den regionale erhvervsstruktur.

Væsentlige resultater

  • Etablering af et væsentligt grundlag for planlægning af decentrale geotermiske varmeværker og samling af relevante aktører fra det geotermiske område
  • Udarbejdelse af en geologisk model, der dannede basis for udledning af kort over de vigtigste geotermiske reservoirformationer

 


Siden er sidst opdateret 10-1-2017
Regional Udvikling

Fakta

Leadpartner
Flag DE Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig Holstein

Projektpartner
Flag DK Aarhus Universitet, Institut for Geoscience
Flag DK De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (København)
Flag DE Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Geo-Wissenschaften, Abteilung Geophysik

Projektperiode
31.08.2011 – 31.05.2015

Samlet investering
889.358 €

EU-tilskud
578.083 €


Output

Rapport GeoPower (dansk / deutsch)


Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00