Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

LINKS

European Cooperation Day 2012

Den 21. september 2012 blev det europæiske samarbejde fejret i hele Europa med European Cooperation Day (ETC-Dagen). I næsten 40 lande fokuserede diverse aktører på initiativer og projekter vedrørende det grænseoverskridende samarbejde. ETC-Dagens arrangementer blev gennemført mange steder i Europa i ugen mellem d. 17-23. september. Ansvarlig for ETC-Dagen var EU-kommissionen og INTERACT.

Vores program deltog også i ETC-Dagen – sammen med mere end 70 andre programmer i Europa. Nogle af vores projektaktører og regionale uddannelsesinstitutioner forberedte i denne anledning forskellige arrangementer, som henvendte sig til den brede offentlighed eller en afgrænset målgruppe.

Projektet Nationale Stereotyper orienterede på en stand i Odense alle interesserede om den nye forskning inden for tyske og danske nationale stereotyper.

Projektleder Erla Hallsteinsdóttir kunne med stor glæde få lejlighed til at præsentere projektet og samtidig møde folk direkte til en drøftelse af projektet. På standen blev der af de mange fremmødte flittigt udfyldt en tipskupon med spørgsmål vedr. projektets tema, som derfor vil kunne indgå som materiale i det videre arbejde.

Klik her for at se i fuld skærm
Projektleder Erla Hallsteinsdóttir foran standen

”Vi har kunnet konstatere, at de studerende ved SDU/Syddansk Universitet har stor interesse for temaet stereotyper og at mange gerne vil vide mere om det. Alt i alt havde vi en positiv oplevelse, og vil gerne være med til ETC-Dagen igen.”

Klik her for at se i fuld skærm
Tipskupon om emnet nationale stereotyper udfyldes af mange interesserede

Projektet Ressourceeffektivitet i Mælkeproduktionen havde inviteret interesserede borgere til en rundvisning på forsøgsgården Lindhof ved Eckernförder Bugt. Rundvisningens emne var sammenhængen mellem landbrug og klimaændring med problemstillinger som: Hvordan måles landbrugets bidrag til bekæmpelse af global opvarmning? Passer silomajs og økologisk landbrug sammen? Hvorfor er kløver små men effektive gødningsfabrikanter? Kan man indånde og udånde planter – og kan man se rødder gro?

Også projekterne Furgy og Grænsevand afholdt konferencer i forbindelse med ETC-Dagene.

Ud over projekterne markerede uddannelsesinstitutionerne, EUC Syd, Midtfyns Gymnasium, Nyborg Gymnasium samt Tønder Gymnasium i ETC-Dagene på forskellig vis. Nyborg Gymnasium beskæftigede sig med emnet dansk-tysk identitet set fra gymnasieelevernes synsvinkel, hvilket mundede ud i et digt og still photos, og Tønder Gymnasium krydsede den dansk-tyske grænse i kano under overskriften ”Flowing Borders”. Projektkoordinator Lene Pihlkjær fra Tønder Gymnasium beskriver turen:

"En regnfuld torsdag for nogle uger siden skulle det grænseoverskridende fællesskab helt bogstaveligt stå sin prøve for den internationale klasse 1i på Tønder Gymnasium. Konkret ved i kanoer at sejle en godt 10 km lang tur fra Tønder Roklub over Lægan videre ad Videå til Rudbøl Sø, hvor landegrænsen om end usynligt krydses og hvor kanoerne bæres over Aventoft Landstrasse for at sættes i Smale, der fører os det sidste stykke til Hülltoft Tief i Tyskland. Det symbolske i samarbejdet blev understreget yderligere af, at turen var en af mange begivenheder i forbindelse med ETC-Dagen under mottoet: ”Sharing Borders, Growing Closer”.

Klik her for at se i fuld skærm
Eleverne på kanotuenelever iført etc-day-t-shirts foran kanoen

For 1i gav det konkrete samarbejde om en kanotur på tværs af landegrænsen anledning til at reflektere over og diskutere, hvilke muligheder og udfordringer der ligger i at bo og leve ved og på tværs af grænsen.

 På ETC-Days hjemmeside http://www.ecday.eu/ kan I finde flere oplysninger om de mange øvrige europæiske aktiviteter, der fandt sted i uge 38 og også finde flere oplysninger om programmets deltagelse. 


Siden er sidst opdateret 3-11-2012

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00